Projectes i ninotets

Projectes amb Snap!, Scratch i altres enginys informàtics. I ninotets amb Inkscape.

Si no s'especifica altrament, els continguts d'aquesta secció tenen llicència CC BY-NC-SA.
Consulta les llicències

Snap!

Acudits

Jocs

Animacions i projectes interactius

Scratch

Jocs

Animacions o projectes interactius

Altres enginys

Beetleblocks

Programa derivat de Snap! per dissenyar en 3D.

TurtleStitch

Programa derivat de Snap! per brodar.

DentiBot

Altres ninotets

Sistema solar

sistema solar caratula sistema solar saturn sistema solar venus
sistema solar sol sistema solar mercuri sistema solar urà
sistema solar terra sistema solar jupiter
sistema solar mart sistema solar neptu

Tetris

tetris caratula tetris tetrominoes 1
tetris tetrominoes 2 tetris tetrominoes 3
tetris tetrominoes 4 tetris tetrominoes 5
tetris tetrominoes 6 tetris tetrominoes 7

Pupurri

kokaso-suma pinya
koko neni negra
ananaso gall
kokaso neni binària