Joc amb Scratch: Maslow Pyramid

2015-11-07

Juga al Maslow Pyramid!

Projecte "Maslow Pyramid" a Scratch

Caràtula del projecte Maslow Pyramid

Instruccions

  • El "Nino" segueix el punter del ratolí / El muñequito sigue el puntero del ratón

  • Fes que aconsegueixi les 5 necessitats humanes sense tocar les estructures en gris clar de dins la piràmide / Haz que consiga las 5 necesidades humanas sin tocar las estructuras en gris clarito de dentro de la pirámide

  • Cada necessitat aconseguida suma un punt! / ¡Cada necesidad conseguida suma un punto!

La cistella i les fruitetes també les he usat al joc de fruites de temporada
Joc de fruites de temporada

Notes

Mooc de la UOC - #UOCScratch.
Exerci avaluable 1 / Ejercicio evaluable 1

M'he passat de "metratge" però no me n'he pogut estar :) / Me he pasado de "metraje" pero ha sido inevitable :)

Scratch Cards utilitzades:

  • Card 6 - Segueix el ratolí / Sigue el puntero del ratón
  • Card 9 - Anima-ho / Anímalo
  • Card 10 - Animació en moviment / Animación en movimiento
  • Card 12 - Mantenir la puntuació / Mantener la puntuación