Glossari Gamifica't!

Llistat de termes en ordre alfabètic.

A

Accessibilitat web

Tècniques d'atenció i cura a l'hora de crear continguts web perquè puguin ser llegits per totes les internautes, tinguin o no alguna diversitat crònica o passatgera.

Acords de convivència

Criteris de comportament consensuats entre éssers humans per facilitar l'organització i comunicació interna. En anglès, Code of Conduct o Codi de conducta.

Acció directa digital

Intervenció a través d'Internet que, intrusiva o no, reivindica alguna injustícia.

Administradora

Ésser humà que gestiona eines informàtiques: instal·lant sistemes, programes i mantenint-ne el funcionament. Fa tasques invisibilitzades per la nebulosa automàgica de les GAFAM.

Algoritme

Conjunt de passos que, un rere l'altre, resolen una tasca. Una cançó i les seves notes o els passos a seguir en una recepta de cuina també són algoritmes.

API

Acrònim de "Application Programming Interface". Conjunt de regles i especificacions que les aplicacions poden seguir per comunicar-se entre elles.

Aplicació mòbil (App)

Programa informàtic dissenyat exclusivament per a telèfons dits intel·ligents.

ASTEM

Primer va ser l'STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), després es va afegir l'Art a l'STEAM. I un bon dia a algú se li va ocórrer posar les Arts en primer :)

B

Béns comuns digitals

Creacions amb llicències lliures. Són continguts que es poden reusar i fomenten compartir i millorar coneixements.

Bot

Programa informàtic que pot ser dissenyat per comportar-se com una persona. En funció de qui el programi, servirà per a uns propòsits o uns altres.

C

Capitalisme cognitiu

Tècniques d'apropiació i explotació, per part de grans corporacions tecnològiques, de l'atenció de les persones que usen els seus serveis. Fomenta el refredament social, els enllaços dèbils, i possibilita el feudalisme o colonialisme digital.

Capsuleta

Ecolo-pàgina d'Internet creada amb el protocol Gemini. És accessible per defecte i no admet rastrejadors, anuncis ni que s'executi JavaScript.

Cercador web

Programa informàtic que executem al navegador per cercar informació a la Web.

Comunicació digital ètica

Eines i pràctiques comunicatives de cultura lliure que fomenten una participació digital qualitativa.

Contracte social

Declaració d'intencions en un document escrit i públic on les participants d'un projecte exposen la relació entre el seu projecte i les persones que l'usen.

Criptofliper

Ésser humà que fomenta el canvi de diner FIAT a criptomonedes especulatives.

Crossposting (publicacions creuades)

Vincular comptes de mitjans socials perquè publiquin el que posem a una eina en una altra. Es publica de la Fedi a mitjans asocials. Fer-ho al revés està bastant mal vist perquè s'entén com un despreci.

D

Digitalització

Foment de l'ús de tecnologies digitals que, si s'emmarquen en principis de Cultura Lliure, faciliten una participació digital qualitativa. Si alimenten el capitalisme cognitiu, perpetuen el Feudalisme o colonialisme digital.

Disseny ètic

Pràctiques conscients per crear eines que respecten els drets digitals de les persones que en fan ús.

Dividend Universal

Abreviat com DU, co-creació monetària basada en l'existència humana i que es descriu a la Teoria Relativa de la Moneda (TRM).

Drets digitals

Els drets humans aplicats al context digital.

E

Ecolobits

Pràctiques per vetllar per l'impacte ambiental de les tecnologies digitals.

Enllaços dèbils

Vincles entre persones a través de tecnologies privatives. Fomenten el capitalisme cognitiu i debiliten l'organització col·lectiva. Dit també dels hipervincles que condueixen a eines privatives capitalistes.

Enllaços forts

Vincles entre persones a través de tecnologies convivencials. Fomenten la sobirania tecnològica i enforteixen l'organització col·lectiva. Dit també dels hipervincles que condueixen a eines lliures comunitàries.

Esperanto

Llengua planificada per a una millor intercomunicació humana. Lògica, elegant i divertida. Aprendre-la permet, entre d'altres: fer gimnàstica mental, facilitar l'aprenentatge d'altres llengües i participar d'una supra-cultura humana fascinant.

Ètica digital

Implementació de tecnologies convivencials pel bé comú.

F

Fedi, Fedivers, Fediverse

Federació de mitjans socials lliures que connecten entre si gràcies a protocols d’interoperabilitat. Etimològicament parlant, contracció de Federació i Univers que fa que algunes usin l'article femení i d'altres, el masculí.

Fedizen

Habitant de la Fedi. De l'anglès, contracció de "fedi" (Fedivers) i "citizen" (ciutadana).

Feudalisme digital

També anomenat Colonialisme digital, és la centralització de poder en poques grans corporacions tecnològiques a través del capitalisme cognitiu.

G

GAFAM

Acrònim per les corporacions Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft, màxims exponents del capitalisme cognitiu americà. Quan se li vol afegir Instagram es parla de GMAFIA.

Gamificació

També anomenada ludificació, tracta de fer jugar o fer participar. Si es parla de gamificació però només s'exploten dades és "puntificació" (de l'anglès, "pointification").

I

Innovació social digital

Propostes d'acció social a través de tecnologies digitals lliures. Si així s'anomena però les tecnologies usades són privatives es tractaria de pirotècnia digital.

J

Juna

Escrit també Ğ1, la Juna és la primera moneda lliure o implementació de la Teoria Relativa de la Moneda (TRM). Inclou una xarxa de confiança per a la co-creació del Dividend Universal.

K

Katikornius

Ninotets digitals mig gat mig unicorn que neixen per federació espontània i promouen tecnologies convivencials.

Karaoke Friki

Trobada de personetes del moviment del programari lliure on es canten i es ballen versions de cançons a les que se'ls ha canviat la lletra.

L

Literatura tecno-catastrofista

Escrit que alarma sobre el perill de les tecnologies privatives sense proposar cap solució. Aquest gènere literari fomenta el refredament social i entristeix activistes per la cultura lliure i la descentralització web.

Llicència

Estipulacions legals dels drets d’una obra que determinen què es pot fer o no amb ella.

Llicència lliure

Estipulació legal per compartir el coneixement. N'hi ha de molts tipus: algunes permeten privatitzar continguts, n'hi ha que no permeten el lucre, altres obliguen les obres derivades a ser també lliures, i n'hi ha que permete'n fer-ne el que vulguis.

Llicències Copyleft

Tipus de llicència lliure que vol fer que el coneixement sigui sempre lliure i no es pugui privatitzar ni l'original ni les seves modificacions. No cal demanar permís, només respectar la llicència.

Llicències Copyright

Tipus de llicència que priva de l'ús i reús d'una obra si no es té el permís explícit de qui en tingui els drets patrimonials.

M

Maltracte digital

Sofriment evitable d'una persona per culpa d'una entitat que, per deixadesa o incompetència, dissenya eines digitals ineficients. Sovint comporta reinventar la roda infinitament amb diner públic i en benefici d'empreses capitalistes o de falsa transformació social.

Metodologia del Codi obert o Open Source

Pràctica empresarial nascuda als noranta que aprofita la segona llibertat del programari lliure per sovint treure rèdit del treball fan altres voluntàriament.

Mitjà social

De l'anglès, "Social Media". Eina digital que, en funció del seu disseny i governança, facilita o dificulta la intercomunicació i organització humana. No confondre amb Xarxa social.

Mitjans asocials depredadors

Eines dissenyades pel capitalisme cognitiu i que tenen per objectiu segrestar l'atenció de tants éssers humans com sigui possible per treure rèdit econòmic de les seves dades. Es basen en programari privatiu i fomenten un model digital publicitari.

Mitjans socials comunitaris

Eines de disseny ètic que tenen per objectiu connectar persones en un context de descentralització web, sobirania tecnològica i drets digitals. Es basen en programari lliure i fomenten un model digital cooperatiu.

Moderadora

Ésser humà que vetlla per fer acomplir els acords de conviviència.

Moneda lliure

Unitat de mesura i d'intercanvi basada en la Teoria Relativa de la Moneda. La primera moneda lliure és la Juna o Ğ1.

Moviment del Programari lliure o Free Software

Moviment social nascut als vuitanta per promoure les quatre llibertats del programari: usar, estudiar, compartir i millorar.

Moviment de la Cultura lliure

Moviment social que estén les llibertats del programari a altres creacions amb l'objectiu de promoure l'accés al coneixement humà i la seva millora.

N

Nadiu digital

Ésser mitològic a qui no li cal adquirir competències digitals perquè li vénen de sèrie.

Navegador Web

Programa informàtic que instal·lem localment al nostre ordinador i que ens permet accedir a pàgines web directament o a un cercador web.

Navegador Gemini

Programa informàtic que instal·lem localment al nostre ordinador i que ens permet accedir a capsuletes gemini o a eines d'aquest protocol.

Netiqueta

Pràctiques digitals que, des dels inicis de les Internets, fomenten una participació agradable i fluïda per correu electrònic, canals de xat, etc.

Netizen

Habitant de les Internets. De l'anglès, contracció de "Net" (Xarxa o Internet) i "citizen" (ciutadana).

Neutralitat de la Xarxa

Principi fonamental d'Internet que defensa que tothom estigui en igualtat de condicions. Si fos una font, diríem que tothom beu per igual i no es dóna més aigua a qui té més diners o poder.

#NoBot

Etiqueta que es posa al perfil de la Fedi per evitar que ens segueixin bots.

Node o instància

Núvol

En context digital, ordinador d'algú que emmagatzema dades. Si l'ordinador no és teu o el comparteixes amb veïnes, les teves dades en realitat són d'algú altre i potser estàs sent carn de canó del capitalisme cognitiu.

O

Obsolescència programada

Dissenyar alguna cosa perquè s'espatlli en un temps determinat i en compris una altra.

P

Participació digital qualitativa

Model comunicatiu que combat activament el capitalisme cognitiu, prioritzant la interacció humana a criteris numèrics i fomentant la creació d'enllaços forts.

Pensament computacional

Procés de resolució de problemes de solució oberta. Inclou lògica, condicions, dades, operadors, variables i altres abstraccions.

Pirotècnia digital

Iniciatives tecnològiques que tot el que tenen de màrqueting els hi falta de contingut. Solen gastar diner públic i quedar en res.

Programa Beetleblocks

"Fork" o variant de Snap! per a disseny 3D.

Programa GIMP

Per crear i retocar imatges en mapa de bits.

Programa Inkscape

Per a crear dibuixos vectorials.

Programa Scratch

Llenguatge i comunitat per a crear projectes visuals. Enfocat a infants de primària. Sota domini del Massachusetts Institute of Technology (MIT), costa est dels Estats Units.

Programa Snap!

Llenguatge i comunitat per a crear projectes visuals. Enfocat a secundària i universitats. Sota domini de la Universitat de Berkeley, costa oest dels Estats Units.

Programa Turtlestitch

"Fork" o variant de Snap! per brodar el que programem.

Programari lliure

Programa informàtic que respecta quatre llibertats perquè es pugui usar, estudiar, compartir i millorar, fomentant així la Cultura Lliure.

Programari local

Programa informàtic que instal·lem al nostre ordinador.

Programari web

Programa informàtic al que accedim a través d'un navegador Web.

Protocol

Consens tècnic que permet la intercomunicació de diferents ordinadors i programes. Els protocols serien els idiomes que parlen els ordinadors entre ells perquè nosaltres puguem comunicar.

Protocol ActivityPub

Protocol web per intercomunicar mitjans federats. Té una API que permet la federació de servidor a servidor.

Protocol Gemini

Protocol d'Internet minimalista i ecològic que, per disseny, és segur i accessible. Les pàgines a Gemini es diuen capsuletes.

Protocol OStatus

Protocol anterior a ActivityPub que intercomunicava mitjans federats.

Protocol XMPP

El protocol de missatgeria instantània més madur, lleuger i robust de les Internets.

Protocol Web

Conegut tècnicament com a http, és el protocol que permet l'existència de la Web o World Wide Web (WWW).

R

reDescentralització web

Proposta de retornar a l'origen descentralitzat de la Web per redistribuir el poder que poques grans empreses tecnològiques han acumulat amb el capitalisme cognitiu.

Refredament social

De l'anglès, "Social Cooling". Efecte colateral del capitalisme cognitiu que fa que les persones limitin voluntàriament les seves llibertats d'expressió o pensament.

S

Scrapping (o rastreig massiu)

Tècnica digital que se serveix de programes informàtics o bots per capturar dades públiques de forma massiva.

Servidor

Ordinador que té instal·lats programes que permeten oferir serveis. És desitjable que sempre estigui endollat per tal de no interrompre els serveis que dóna.

T

Tecnologia

Invenció humana per, suposadament, facilitar-nos la vida.

Tecnologies digitals lliures

Eines informàtiques construïdes amb llicències lliures o de codi obert.

Tecnologies convivencials

Tecnologies digitals lliures dissenyades sota principis de disseny ètic i implementades per afavorir una participació digital qualitativa.

Teoria Relativa de la Moneda

Teoria matemàtica per a un intercanvi econòmic igualitari en l'espai i el temps. Proposa la co-creació de monedes lliures a través d'un Dividend Universal o DU. La primera moneda lliure és la Ğ1 o Juna.

Trol

Ésser humà o programa que causa molèstia a una o diverses usuàries. De vegades, els trols no són persones, són bots.

X

Xarxa social

Estructura social composta per individus o organitzacions anomenats "nodes" que estan lligats o connectats per un o més tipus d'interdependència. No confondre amb Mitjà social.