Joc amb Scratch: Find Your Gift

2016-01-12

Resumint, aquest joc tracta de trobar un regal, dura uns 40 minuts i és una mena de "scape room".

Projecte "Find Your Gift" a Scratch

Caràtula del projecte Find Your Gift

Català

Recomanació:
Si us plau, juga des de dins l'editor... No sé perquè però no podràs arrossegar els ninots si no ets dins...

Instruccions:
Temps de joc: uns 40 minuts. 2 nivells + nivell boss
Usa el punter del ratolí, clica, arrossega i deixa anar.

  • Nivell 1

Aconsegueix 4 números amagats (un per habitació) i vés passant d'una habitació a l'altra fent servir les claus i els cadenats.

  • Nivell 2

Resol un trencaclosques a cada habitació per aconseguir una fòrmula.

  • Nivell Boss

Endevina el número secret (usant els números i la fòrmula que has aconseguit) i troba el regal!

Espero que us agradi! Gràcies per jugar :)

Notes

Aquest joc connecta el món físic amb el món virtual per fer un regal doble a un amic:

  1. Vaig dissenyar les habitacions com la casa del meu amic i vaig amagar el regal físicament a la casa tres mesos abans.

  2. El meu amic va jugar al joc de Scratch a casa seva i, quan el va resoldre, va poder saber on estava el regal físic.

Anglès

Advice:
Please, play from inside the editor...I don't know why but you won't be able to drag sprites if you are not inside...

Instructions:
Game Time: About 40 min. 2 LEVELS + BOSS LEVEL
Use mouse pointer, click, drag & drop

  • Level 1

Get 4 hidden numbers (one per room) and escape the rooms using keys and locks.

  • Level 2

Solve a puzzle per room to get the formula.

  • Boss Level

Guess the secret number (using the numbers and the formula you have collected) and you will find the gift!

I hope you like it! Thanks for playing :)

Notes

This game connects virtual and psysical world to offer a double gift to a friend:

  1. I have designed the rooms like my friend's home and I hid the psysical gift three months ago.

  2. My friend will play this Scratch project at his home so when he will finish to play, he will know where he can find the gift.