Snap! en català

Aprèn a programar amb Snap!

Descripció

Snap! en català és una col·lecció de materials didàctics per aprendre a programar amb Snap!, un enginy que és, alhora, un llenguatge de programació, un programa informàtic i una comunitat de creadores.

Web de Snap!

Snap! en català té un doble objectiu: d'una banda, introduir la programació a través d'una eina tan potent com intuïtiva, Snap!; i de l'altra, engreixar el nombre de continguts en català sobre llenguatges de programació visual, pensament computacional i programari lliure.

Llicència

Si no s'especifica altrament, els continguts d'aquesta secció tenen llicència CC BY-NC-SA.
Consulta les llicències

Snap!Cards

72 cartes d'iniciació editables, fetes amb Inkscape (dibuix vectorial). Hi ha dotze cartes per cada tipus de bloc: aparença, moviment, sensors, operadors i llapis. I dotze més amb projectes que inclouen blocs de control i variables.

Snap!Guia

Guia d'iniciació per començar a programar des de zero. S'explica la interfície gràfica i els tipus de bloc, i es proposen projectes per crear blocs propis, missatges per historietes animades i clons per jocs. A més, s'expliquen problemes freqüents, bones pràctiques i, al final, s'analitza el que hem après a la guia i es presenten les solucions als projectes proposats.

Snap!Jocs

Aprèn a programar quatre jocs: laberint, persecució, snake i tat. Al final, es revisa el que s'ha après i es mostren les solucions als projectes.

Snap!Exercicis

Després d'aprendre amb la guia i els jocs, proposem 30 exercicis per posar a prova els nostres coneixements sobre la programació amb Snap! Inclou solucions.

Iniciació Bruixeta

Aprèn a programar amb Snap! en quatre unitats. El que s'aprèn a les tres primeres unitats, ho posem en pràctica a la quarta programant un joc sobre una bruixeta caça-cors i dos dracs.

Laberint del pop

Un projecte adaptat d'un d'en Jens per a la Setmana del codi 2018. Sota la llicència CC BY-SA.

Tutorial de Snap! al blog

Entorn i blocs

Pràctiques

Altres activitats i programes

TrencaJocs
Programes i ninotets