Per una participació digital qualitativa

2022-06-07

Definició

Per participació digital qualitativa s'entén un model comunicatiu que combat activament el capitalisme cognitiu, prioritzant la interacció humana a criteris numèrics i fomentant la creació d'enllaços forts.

Consulta el glossari per a definicions com "capitalisme cognitiu" i "enllaços forts".

Glossari

Context: dificultats i solucions

Al 2019 vaig fer diverses xerrades sobre la Fedi, i una d'elles va ser al ComunESS, un esdeveniment dedicat a la comunicació a l'Economia Social i Solidària (ESS) i que és dinamitzat per la REAS (red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) i la XES (Xarxa de l'Economia Solidària).

En una altra sessió sobre mitjans socials a l'ESS s'arribava a la següent conclusió:

queda pendiente (pues fue voz común en #comun_ess) discutir el significado político de la presencia en rr.ss. de la Economía Social y Solidaria. Si quedar en el local multinacional de las hamburguesas mundiales no es lo más adecuado para deliberar sobre soberanía alimentaria, tal vez el uso acrítico de las herramientas sistémicas nos sitúe en un bucle, callejón o enredo similar y de trabajosa resolución. O tal vez no, y todo sea cuestión de fluir con destinos bien claritos.

Redes sociales en ESS: eje 1 de #comun_ESS

Certament, els mitjans socials són una gran pedra a la sabata de l'ESS. És un fet que, des del punt de vista comunicatiu, no hi ha cap estratègia conjunta i que les eines digitals que s'usen sovint no encaixen amb valors que es prediquen.

La solució és relativament fàcil: prioritzar espais i mitjans digitals respectuosos per minimitzar l'ús de tecnologies del capitalisme cognitiu.

I per anar fent camí cap a aquest nou i transformador model comunicatiu, heus aquí algunes propostes.

Textos divulgatius

Per facilitar sortir del bucle, entre el 2020 i el 2021 vaig escriure algunes entrades relacionades amb la comunicació digital a les entitats de l'ESS:

Des de Fedicat vam escriure un text per La Directa. Entre una cosa i una altra, vam proposar l'article al gener del 2020 i es va acabar publicant al febrer del 2021:

Un curs

Per començar una transformació digital, primer hem d'estar informades sobre l'ecosistema digital i per continuar, hem de crear i difondre els nostres continguts amb programari respectuós, a més de vetllar perquè els continguts siguin accessibles, diversos i reusables.

És per això que al 2022 estic proposant un curs de Comunicació digital ètica. Per a tenir en compte la sobirania i el respecte digitals des de que tenim una idea fins que la comuniquem:

Curs de Comunicació digital ètica

Un observatori

Tal com anunciava per l'aniversari de la Fedi, des de Fedicat hem creat un Observatori de presència digital.

Trobo que pot ser una eina molt útil per a les entitats de l'ESS perquè és una manera senzilla d'autoavaluar, d'una manera qualitativa, la presència que té l'entitat a Internet.

Fer pinya

Al maig vaig assistir a l'esdeveniment que proposava el Colaboratorio de Innovación Ciudadana i vam estar comentant temes comunicatius. Em va agradar especialment poder parlar de qualitat versus quantitat, de mètriques absurdes, de dispersió general, però també de la Fedi en relació a les eines, interfícies i funcionalitats, a l'ambient, als acords de convivència...

Els vaig comentar que em va agradar que la web tingués Netiqueta però no mitjans corporatius. I em van dir que no tindrien mitjans privatius, que només comunicarien el projecte des del node de Cultura e Innovación, en col·laboració amb la REACC (Red de Espacios y Agentes de la Cultura Comunitaria). I em sembla tot un encert per anar fent camí cap a un altre tipus de comunicació.

Aquest juliol, i en col·laboració amb el projecte PlataformESS, seré al Canòdrom per explicar tant el curs com l'observatori. Serà el 7 de juliol al Canòdrom (Barcelona).

Encara no és segur, però potser al setembre seré al Congrés de la REAS en col·laboració amb el projecte Markoop.

En fi, que queda molt per recórrer... Però com diuen a can Framasoft:

La route est longue mais la voie est libre...