L'Hora Fediversal de la FSF

2022-06-27

Sobre l'esdeveniment

El dia 8 de juliol, de 20h a 21h hora europea, l'equip de campanyes de la Free Software Foundation (FSF) respondrà a preguntes via Fedi. La temàtica principal, en relació a una campanya que tenen en marxa, és:

Ajudar a altres a trobar les seves raons per donar suport al programari lliure.

Si teniu algun caleró, podeu contribuir a la campanya:

Help others find their reason to support free software: Donate before July 8 and help us reach our spring goal.

Com a tema secundari, proposen:

Descentralització i federació

I és clar, és molt coherent que ho facin des de la Fedi tot i que només promocionin el mastodont.

Un comunicat centralitzat

Vine a Mastodon el 8 de juliol per una sessió interactiva.

Flock over to Mastodon on July 8 for an interactive session

Al comunicat, expliquen que publiquen simultàniament a Twitter, Mastodon i GNU Social. Però que els fa cosa usar Twitter perquè no volen incitar a la gent a usar programari no-lliure. I com tampoc el volen usar elles, prenen mesures per esquivar-lo.

M'agrada la idea de crear contingut exclusiu a la Fedi i, molt més, el fet que es predisposin a respondre preguntes, però m'ha sabut greu que una entitat com la FSF, hagi batejat l'esdeveniment com a "Mastodon Hour". Ni tan sols han mencionat la Fedi en tot el comunicat, només han posat de tema secundari la Descentralització i la Federació.

Però saben que, des de Pleroma i altres eines federades, també s'hi pot participar, així que trobo que hagués estat més encertat batejar l'invent com a "Fediverse Hour", "Fedi Hour" o "Decent Hour" (jugant amb els termes "descentralització" i "decència").

Per fer una analogia entenedora per la FSF, és com parlar de Linux enlloc de GNU/Linux :)

Un exemple de participació digital qualitativa

Quan es minimitza l'ús de gafamades i es promocionen eines i pràctiques que respecten a les persones podem parlar de participació digital qualitativa.

Per una participació digital qualitativa

Restriccions de la RAP

La FSF acompleix amb les restriccions de la RAP sobradament. No promocionen mitjans no-lliures, no posen contingut exclusiu en aquests espais i, dedueixo, no paguen per esponsorització.

Restriccions de la RAP

És més, a més de no promocionar mitjans no-lliures amb icones i enllaços a la seva web, hi ha una explicació de com usen Twitter amb reserves i, una altra, sobre per què no usen Facebook. Una ètica explícita sempre dóna cos a un horitzó comú eteri.

Is the FSF on Twitter?
Why you should #DeleteFacebook

Observatori de presència digital

Si passem l'entitat pel sedàs de l'Observatori de presència digital, treuen molt bona nota. La web no et persegueix, vetllen per les llicències, usen i prioritzen programari lliure i, per extensió, mitjans socials federats.

L'única cosa que no sé com va és que, al ser una organització d'Estats Units, no sé com s'ho fan per evitar l'obligació d'entregar dades al seu govern. A la seva política de privacitat indiquen que, amb consentiment, poden processar dades de residents europees. I no dubto que fan el bo i millor per gestionar-les. Però si hi ha un requeriment del govern, doncs suposo que o les entreguen o pleguen maletes...

Sobre l'observatori de presència digital

Comunicació digital ètica

Si observem l'entitat des dels cinc pilars de la Comunicació digital ètica és un tot un goig:

  1. Usen eines de programari lliure (i a més, en creen)
  2. Creen continguts respectuosos i reusables
  3. Allotgen els seus continguts sense dependre de gafamades
  4. Comparteixen continguts a la Fedi (doblement, a GNU Social i Mastodon)
  5. Promocionen mitjans lliures i els donen pes, i minimitzen l'ús de mitjans no-lliures (evitant portar a la gent de la web a mitjans no-lliures i explicant com usen o no aquestes eines).

Comunicació digital ètica

Molt bona feina, trobo. Un exemple a seguir. Llarga vida a la FSF.

Actualització 9 de juliol 2022

He llegit una publicació de la FSF per la Fedi. Com era d'esperar, hi ha hagut més gent que s'ha queixat pel mateix que jo: reduir la Fedi a una de les seves eines.

Ok, we are wrapping up now. Thanks to everyone who attended and participated in "Mastodon Hour" (and, yes, we hear those who have suggested other names, and will take your feedback into consideration, but for today, that is what we called it...)

Bé, doncs ja estem acabant. Gràcies a tothom que ha vingut i participat a la "Hora de Mastodon" (i sí, escoltem a aquelles persones que han suggerit altres noms i ho tindrem en compte, però per avui, així és com ho hem anomenat...)

Font de la publicació de la FSF