Cinergies: el canvi climàtic (+ 7 anys)

2014-08-11

La importància de l’aigua per a la vida

Sense aigua, la vida humana no existiria i el nostre planeta seria molt diferent ja que tampoc hi hauria altres animals o plantes. Curiosament, el nostre cos és com un petit planeta Terra perquè tant el planeta com el nostre cos són aigua en un 70%. Les majors reserves d’aigua dolça del planeta es troben als llocs més freds del planeta, als seus extrems: són el pol nord i el pol sud, formats per blanques masses de gel. Aquestes dues regions gelades s’han desglaçat més ràpidament del que s’esperava en els últims trenta anys a causa de les activitats humanes com les emissions de gasos a l’atmòsfera.

El desglaç dels pols

El planeta Terra és intel·ligent i regula la seva temperatura a 15 graus. Gràcies a aquest equilibri tèrmic, els éssers humans podem viure a la Terra. Sense equilibri, no hi ha vida. A més de l’efecte hivernacle, del que parlarem més endavant, una altra manera que té el planeta per regular la seva temperatura és a través del gel dels pols. Les grans masses blanques gelades reflecteixen la llum del sol, com les cases mediterrànies, en el que es coneix com «Efecte d’albedo ».

D’aquesta manera, la temperatura de l’aigua del mar com la del planeta no augmenten tant i es manté l’equilibri natural de l’ecosistema. I tot plegat és perquè una superficie fosca sempre absorbeix més calor que una superficie clara i s’escalfa abans. En el cas de la llum que arriba del sol, les masses de gel -blanques,clares- la reflexen en un 85% i fan que no arribi tanta temperatura al planeta.

Però les aigües dels oceans –blaves,fosques- reben tot l’impacte dels rajos solars, escalfant la superfície de l’aigua del planeta. Si els pols es desféssin del tot, aconteixerien desgràcies arreu del planeta: algunes ciutats desapereixerien sota les aigües, animals com els óssos polars s’extingirien i s’incrementarien huracans i tifons encara més destructors del que és habitual.

Vols provar com funciona l’efecte d’albedo? Fes el següent experiment amb dos gels i dos cotxes. Posa un gel sobre el cotxe blanc –que farà de i compta quan triga a desfer-se; després, posa l’altre gel sobre un cotxe negre i compta també quan triga a desfer-se. Quin creus que trigarà menys acomplint l’efecte d’albedo?

L’efecte hivernacle i els seus gasos

A la nostra atmósfera, a més d’oxigen per a respirar, hi ha altres gasos. Alguns són capturats per l’atmòsfera del planeta per a regular la seva temperatura. Si no existís aquesta “manta tèrmica” a nomenada “efecte hivernacle”, el planeta baixaria la seva temperatura fins als -18 ºC i tota la Terra quedaria congelada. Fins a cert punt els gasos d’efecte hivernacle són bons però, en excés, fan augmentar la temperatura del planeta i que els pols es desgelin més ràpidament. Aquestes emissions en excés han provocat el que anomenem “escalfament global”. Ens els últims 200 anys, l’activitat humana ha incrementat l’emissió de gasos i hem doblat les emissions de diòxid de carboni (CO2), un dels gasos d’efecte hivernacle.

Humanitat i energies

Els éssers humans que vivim al planeta Terra necessitem energia per viure. Des de l’era industrial utilitzem els combustibles fóssils com el carbó, el petroli o el gas, però també hem trobat la manera de servir-nos del que anomenem energies alternatives com la solar i l’eòlica, que aprofitem del vent. Mica en mica, es va prenent consciència de la Natura com a un ésser viu que també hem de cuidar com a nosaltres mateixos.

Tot petit gest, compta. Per això, també és important l’estalvi energètic. A casa, per exemple, fes servir bombetes de baix consum i recorda’t de tancar el llum quan marxes de l’habitació. Reaprofita les bosses de plàstic, tanca bé les aixetes i tapa l’olla per fer bullir l’aigua abans. Hi ha moltes maneres d’estalviar energia, com el reciclatge que no sempre consisteix en llençar les deixalles al contenidor corresponent. Reaprofitar també és reciclar!

Aquí els continguts per edat:

canvi-climàtic-8-1
canvi-climàtic-8-2
canvi-climàtic-4-3
canvi-climàtic-4-4