Cinergies: el canvi climàtic (+ 4 anys)

2014-08-09

La Terra: un planeta viu

El nostre planeta gira al voltant del sol, que escalfa el planeta i fa possible la vida a la Terra. Els quatre elements del planeta són la terra, l’aigua, l’aire i el foc. Les persones fem ús dels recursos energètics del planeta per facilitar la nostra vida diària i, per això, és molt important gestionar bé els usos que fem de l’energia per a la nostra salut i la del planeta.

Les energies més usades avui dia són el gas i el petroli, que s’anomenen combustibles fóssils. Però també hi ha energies alternatives com la solar o la eòlica (vent). Tot i que el planeta té cicles més freds i més calents, en els darrers anys, s’ha detectat que el planeta augmenta la seva temperatura a causa de l’acció humana. És el anomenem “escalfament global”.

L’escalfament global

No és un procés natural del planeta sinó conseqüència directa de l’activitat humana. Aquest escalfament augmenta la temperatura del planeta i accelera el canvi climàtic. A l’atmòsfera, a més d’oxigen i vapor d’aigua, hi altres gasos que fan de “manta tèrmica” i conserven la temperatura del nostre planeta: s’anomenen gasos d’efecte hivernacle. Però, quan s’acumulen aquests gasos en excés, el planeta augmenta la seva temperatura i altera el seu cicle natural.

El gas d’efecte hivernacle que més emetem els humans a l’atmòsfera és el diòxid de carboni (CO2). Una de les conseqüències més rellevants de l’escalfament global és el desglaç dels pols.

El desglaç dels pols

Una de les conseqüències més dramàtiques de l’augment de la temperatura del planeta és el desglaç dels pols. Si els pols es desféssin del tot, tot el cicle natural del planeta quedaria capgirat. També s’extingirien els óssos polars que, avui dia, ja són en perill d’extinció.

Estalviar energia és cosa de tots

Després de veure com l’acció humana accelera el canvi climàtic, mica en mica, es va prenent consciència de la Natura com a un ésser viu i que també hem de cuidar com a nosaltres mateixos. Hi ha moltes maneres d’estalviar energia i tot petit gest compta. Saps els colors dels contenedors de reciclatge? Tu també pots reciclar!

Al contenedor verd s’hi posa el vidre; al groc, el plàstic i les llaunes; al blau, el paper. També és important l’estalvi energètic. A casa, per exemple, fes servir bombetes de baix consum i recorda’t de tancar el llum quan marxes de l’habitació. Reaprofita les bosses de plàstic, tanca bé les aixetes i tapa l’olla per fer bullir l’aigua abans.

Aquí els continguts per edat:

canvi-climàtic-4-1
canvi-climàtic-4-2
canvi-climàtic-4-3
canvi-climàtic-4-4