Sistema binari: dibuixar

Introducció

Què aprendrem?

Sabem que els ordinadors emmagatzemen i transmeten dades en sistema binari, és a dir, utilitzant zeros i uns. Aprendrem com, a més de números i lletres, poden representar imatges amb tan sols dos símbols numèrics.

Què necessitarem?

Quadrícules buides amb nombres binaris que pintarem per crear imatges, tal i com ho fan els ordinadors. És millor fer servir llapis i goma que bolígraf, així, en cas d'equivocar-nos, podem esborrar i tornar pintar aprofitant el mateix full.

Com funciona?

Una imatge, en realitat, és una quadrícula i de cada quadrant en diem píxel («picture element», de l'anglès, element de la imatge). Si una imatge fa 480x360, significa que la quadrícula té 480 píxels d'ample i 360 d'alt.

Com dibuixem?

Els ordinadors llegeixen números binaris per saber on han de posar els píxels a la quadrícula. La imatge d'aquest exemple fa 5x5 píxels: té 5 quadrets d'ample i 5 d'alt.

dibuixar-01-creu

Dibuixa, codifica i intercanvia!

Crea el teu dibuix codificat a una de les graelles i, a l'altra, escriu el codi numèric binari.

dibuixar-02-graella-7x8

Codificant i descodificant imatges

Repte bidireccional: símbols i lletres

Codifica els píxels del símbol de multiplicar. A més de dibuixar símbols, també podem representar lletres. Quina lletra codificada s'amaga a la imatge de la dreta?

dibuixar-03-bidireccional

Quins números codifiquen la formigueta i quins el gatet? Quants píxels té cada imatge?

dibuixar-04-formigueta-gatet

Repte de codificació d'imatges

Descobrim ara quines imatges apareixen si descodifiquem la numeració binària d'aquestes graelles. Una d'elles mostrarà un personatge inspirat d'un videojoc clàssic. Sabries dir de quin?

dibuixar-09-imatge-secreta-2

Més reptes

Quina és la paraula amagada?

dibuixar-07-paraula-amagada

SuperRepte

Què hi ha aquí dibuixat?

dibuixar-08-imatge-amagada

Segueix a Algoritmes d'anar per casa
Vés a la descripció de l'activitat