Sistema binari: comptar

Introducció

Què aprendrem?

Els humans comptem amb el sistema decimal o de numeració aràbiga i fem servir del 0 al 9 per formar la resta de números. Els ordinadors, però, emmagatzemen i transmeten dades en sistema binari, és a dir, utilitzant zeros i uns. Aprendrem com poden representar números i paraules amb tan sols dos símbols.

Què necessitarem?

5 targetes binàries: totes elles amb el revers llis i, a l'anvers, un nombre diferent de punts negres. Podem retallar les que hi ha al final d'aquesta fulla. De dreta a esquerra, la primera té un punt, la segona dos, la tercera quatre, la quarta vuit i la cinquena setze.

Com funciona?

Ordenem les targetes de dreta a esquerra i en ordre ascendent (de més petita a més gran), tal com es presentaven impreses al full. I reflexionem... Tenen relació els números entre si? Quina lògica trobem a la seqüència? Quants punts negres tindria una sisena targeta? I una setena?

comptar-01-targetes-tira

Continguts

Comptant amb les targetes

Podem posar les targetes cap per amunt o cap per avall, mostrant o no els puntets. El valor total és la suma dels puntets de cada targeta: cap per amunt, la carta que té un puntet val 1, la targeta que té dos puntets val 2, la que en té quatre val 4 i, així, successivament. Si posem una targeta cap per avall i no es mostren els puntets, aquella targeta val zero.

a) Amb quines targetes aconseguirem el número 5? I el número 11? I el 22?

b) Quin és el número més alt que podem aconseguir amb aquestes cinc targetes? I el més petit? Quants números, en total, podem comptar amb aquestes cinc targetes?

c) Comptem de 0 a 10

Comptant amb els dits

Provem ara de comptar substituint les targetes pels dits de la mà dreta mirant-nos el palmell.

comptar-02-ma-dreta-numeros

El dit gros o polze serà 1, el dit índex serà el 2, el cor el 4, l'anular el 8, i el petit el 16. Si el dit està amunt, es compta el valor numèric d'aquell dit; si està avall, compta zero. Podem comptar de 0 a 31, és a dir, un total de 32 números.

a) Quins dits de la mà necessitarem alçar per fer el número 6? I el número 17? I el 28?

b) Comptem ara de 0 a 10 amb els dits de la mà dreta

c) Endevina els tres números següents:

mà dreta repte 1
mà dreta repte 2
mà dreta repte 3

Si fem servir les dues mans, podem arribar a comptar fins a més de mil. El dit petit de la mà esquerra seria 32; l'anular, 64; el cor, 128; l'índex, 256; i el polze o gros, 512.

d) El nombre més petit serà sempre 0. Però quin serà el més gran si comptem amb les dues mans? Quants números podem comptar en total?

e) Quins dits necessitarem per fer el número 150? I el 306? I el 654?

f) Quants números podríem comptar en total si també féssim servir els cinc dits del peu dret? I si afegim els del peu esquerra? Dibuixa els teus peus, posa'ls-hi números i compta amb tots els dits del cos!

comptar-06-ma-esquerra

Segueix a Interpretacions i reptes
Vés a la descripció de l'activitat