Omet navegació

Passar a l'acció

Fer pinya, temps de dedicació...

Idealment, estratègia conjunta o autoavaluació amb eines com el curs de comunicació, l'observatori, les deu afirmacions (i altres que puguin sorgir).

Grup de treball comunicadores (consensos, elaboració de plantilles d'acords de convivència, manifest, etc.)