Omet navegació

Complexitat

Implicacions a nivell tecnològic, social i psicològic:

  • múltiples cares de la tecnologia (programari, maquinari, geolocalització servers, naturalesa de la descentralització crea confusió)
  • efecte xarxa (gent, temes, adopció). Exemple club de lectura, en grup i amb propòsit, millor. Sense propòsit... un mes.
  • cost del canvi (canviar d'eines, costum)
  • desdopaminitzar-se (no algoritmes, dificultat descoberta, conversar enlloc de fer un clic)