Pangrames amb i sense alcohol

2023-01-31

Un pangrama és una frase que conté totes les lletres de l'alfabet i facilita treballar amb fonts tipogràfiques. Si no es repeteix cap lletra, se'n diu heterograma.

La guineu anglesa

En anglès s'usa molt el pangrama: "A quick brown fox jumps over the lazy dog" (Una guineu bruna salta sobre un gos mandrós). I al primer diari on podem trobar escrita aquesta frase és al Boston Journal, a l'edició matinal del 10 de febrer de 1885:

A favorite copy set by writting teachers for their pupils is the following, because it contains every letter of the alphabet: "A quick brown fox jumps over the lazy dog."

"Current Notes" (PDF). Boston Journal (morning ed.). Boston, Massachusetts. February 10, 1885. p. 1.

Literalitat i adaptació al català

Una traducció literal seria:

Un dels exemples favorits dels professors d'escritura per al seu alumnat és el següent, perquè conté totes les lletres de l'alfabet: "Una guineu bruna salta sobre un gos mandrós".

Però, en aquest cas, la literalitat no encaixa i, si volem que tingui sentit, l'haurem d'adaptar. Per exemple:

Un dels exemples favorits dels professors d'escritura per al seu alumnat és el següent, perquè conté totes les lletres de l'alfabet: "Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d'hidrogen, coi!".

En català, aquest és un dels pangrames més coneguts. Si en volem un amb ela geminada i accents, tenim una frase molt més surrealista: "El fal·laç pingüí zoòfob menja un yg d'haixix, roques i kiwis covats".

En espanyol sense alcohol i en esperanto s'endrapa

En espanyol hi ha pangrames simples, amb sentit i sense alcohol com: "Un jugoso zumo de piña y kiwi bien frío es exquisito y no lleva alcohol".

Però altres fan tornar la jovenalla a la xumera ;) "Jovencillo emponzoñado de whisky: ¡qué figurota exhibe!".

En esperanto hi ha un pangrama prou senzill, de 53 lletres i sense alcohol. Per Aaron Chapman: "Laŭ Ludoviko Zamenhof bongustas freŝa ĉeĥa manĝaĵo kun spicoj" (Segons Ludwik Zamenhof, el menjar fresc txec amb espècies té bon gust).

Tipografies o fonts

Respecte a les tipografies, em podria passar la vida mirant-ne. Però com sóc molt conscient que és una obra creada per algú, intento usar tipografies que tinguin llicències com la SIL Open Font License (OFL). I hi ha pàgines, com Font Squirrel, que faciliten trobar tipografies amb llicències que ens permeten fer-ne un ús fins i tot comercial.

Web SIL Open Font License (OFL)

Web de Font Squirrel

Ah! I aquest gener estreno nova font a la web, una que és hiperllegible:

Atkinson: una font hiperllegible