Llibreries de Barcelona

2023-01-18

Petició

En Matt demana enllaços a llibreries sota forma cooperativa, allà on siguem. Sembla que vol fer una llista per un llibre anomenat "Cooperatives at Work" (Cooperatives a la feina).

Hi all, looking for links to cooperative bookstores near you (wherever you are!) that we can list on the website for our book, Cooperatives at Work.

https://social.coop/@Matt_Noyes/109708204899821230

Donem-li un cop de mà a en Matt!

Llibreries cooperatives

Aquí algunes llibreries cooperatives de Barcelona ciutat:

Altres llibreries

Encara que no tenen figura cooperativa, hi ha també llibreries de proximitat sota associacions, petites empreses o col·lectius. Aquí algunes:

I n'hi més segur, però no me les sé totes... Igualment, déu n'hi doret! :)