Sobre el reglament europeu de serveis digitals (DSA)

2022-12-01

La Unió Europea ha aprovat dues lleis sense precedents: una per a serveis digitals (en anglès, Digital Services Act o DSA), i una altra per a mercats digitals (Digital Markets Act o DMA).

Pel que he llegit i escoltat, les regulacions afecten sobretot a les gafamades i la DSA especifica que té la intenció de crear un mercat digital europeu més divers. De fa dies, com si això fos el Hollywood dels noranta, cinc empreses nord-americanes acaparen els mercats europeus. I sembla que s'hi vol fer alguna cosa.

Veurem com afecten aquestes lleis als ecosistemes descentralitzats com la Fedi, sovint sense empreses al darrere. De moment, pel que es llegeix a la DSA, sembla un reglament destinat a gegants digitals. Per exemple, diu l'article 76:

Debe considerarse que existe un alcance tan significativo cuando dicho número exceda de un umbral operativo fijado en cuarenta y cinco millones, es decir, una cifra equivalente al 10 % de la población de la Unión.

O sigui, que no s'han de crear nodes fediversals amb 45 milions de comptes. Crec que això, en teoria, hauria de ser fàcil ;)

Bona voluntat...

Sembla que hi ha bona voluntat i el reglament de serveis digitals està destinat a crear un entorn digital fiable que faciliti la innovació i protegeixi els drets fonamentals. Més val tard que mai, que diuen...

Però a les disposicions generals s'insisteix amb el volum de comptes i no veig encara com pot afectar a la Fedi. Per exemple, a la secció 5, article 33:

  1. Esta sección se aplicará a las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que tengan un promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión igual o superior a cuarenta y cinco millones y a las que se designe como plataformas en línea de muy gran tamaño o motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño en virtud del apartado 4.

Interoperabilitat

A l'apartat 4, que entenc que és l'article 4, s'explica que la motivació d'aquest reglament és eliminar la fragmentació del mercat i garantir la seguretat jurídica per reduir la incertesa en les desenvolupadores i fomentar la interoperabilitat.

evitar y eliminar la fragmentación del mercado interior y garantizar la seguridad jurídica, de modo que se reduzca la incertidumbre para los desarrolladores y se fomente la interoperabilidad. Si se aplican requisitos tecnológicamente neutros, la innovación no debería verse obstaculizada sino estimulada.

D'aquest paràgraf destacaria la paraulota interoperabilitat, que porta un temps de moda, diguem. Respecte a això dels requisits tecnològicament neutres, entenc que parlen de protocols estandaritzats, com els del correu o OStatus i ActivityPub a la Fedi. I suposo que per això en Jack es va començar a posar les piles amb el BlueSky.

Ara, això de fer interoperables els serveis gafam... Primer, que deu ser tota una història a nivell tècnic; i segon, com es posi a federar FeikBuk, potser ens rebenta la Fedi, hehe. Jo em conformo amb que obliguin a les gafam a parar de fer la traveta a les proveïdores petites de correu, que prou ja tenen amb l'SPAM :)

La portabilitat de les dades potser sí que ho podran fer, però ser interoperables tinc els meus dubtes... Això sí, sembla que la Unió Europea va de debò perquè estan contractant personal per fer acomplir la DSA. Si ho he entès bé, la DMA ja començarà a ser efectiva al gener de 2023 i la DSA trigarà una mica més, fins l'estiu vinent, juny o juliol de 2023.

En fi, veurem com evoluciona la cosa. Jo ho trobo força interessant.

Fonts:

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

Job opportunity: European Commission is hiring experts to enforce the Digital Services Act