La EDPS aterra a la Fedi

2022-04-28

Quina il·lusió! Ja era hora! Aviam si al final els hi hauré d'aixecar el #FediHack :)

FediHack EDPS, abril 2021

Aquesta entrada és una traducció de la nota de premsa del 28 d'abril de 2022. Article original:
EDPS launches pilot phase of two social media platforms

La EDPS llança una fase pilot de dues plataformes de mitjans socials

La Supervisora Europea de Protecció de Dades (de l'anglès, "European Data Protection Supervisor" (EDPS)), llança avui la fase pilot pública de dues plataformes de mitjans socials: EU Voice i EU Video.

EU Voice
EU Video

Les institucions de la Unió Europea (UE), òrgans i agències de la UE que participen en aquesta fase, podran interactuar amb el públic compartint textos curts, imatges i vídeos a EU Voice; a través de EU Video, podran compartir, pujar i comentar vídeos i audios.

Les dues plataformes, basades en els programaris Mastodon i Peertube, formen part dels mitjans socials lliures i descentralitzats, que connecten les usuàries en un entorn orientat a la privacitat. Amb el llançament d'aquest pilot de EU Voice i EU Video, la EDPS vol contribuir a l'estratègia de la Unió Europea en matèria de dades i sobirania digital per fomentar la independència d'Europa en el món digital.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, va dir:

Amb el llançament del pilot de EU Voice i EU Video, volem oferir plataformes alternatives de mitjans socials que prioritzen les persones i els seus drets a la privacitat i a la protecció de dades. Concretament, això vol dir per exemple, que EU Voice and EU Video no es basen en la transferència de dades personals a països fora de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu; que no hi ha publicitat en aquestes plataformes; i que no s'elaboren perfils de les persones que puguin ser usats per les plataformes. Aquestes mesures, entre d'altres, donen a les persones la possibilitat d'elegir i controlar quin ús es fa de les seves dades personals.

La EDPS i la Direcció General d'Informàtica de la Comissió Europea (DIGIT), han col·laborat estretament en el desenvolupament de EU Voice i EU Video. En sintonia amb els objectius de l'Estratègia de Programari de Codi Obert de la Comissió 2020-2023, l'assistència tècnica de DIGIT a EDPS demostra la importància de la cooperació interinstitucional en matèria de codi obert com element facilitador del dret a la privacitat i la protecció de dades, contribuïnt així a la sobirania tecnològica de la UE.

Estratègia de Programari de Codi Obert 2020-2023 (en anglès)

La posada en marxa d'aquesta fase pilot de EU Voice i EU Video ajudarà a l'EDPS al testeig de les plataformes a la pràctica, tot recollint la retroalimentació de les institucions europees participants. La EDPS espera que aquest primer pas marqui una continuïtat en l'ús de plataformes de mitjans socials que respecten la privacitat.

Informació contextual

Les normes de protecció de dades en les institucions Europees, així com les funcions de la EDPS, s'estableixen en el Reglament (UE) 2018/1725.
Reglament (UE) 2018/1725

Wojciech Wiewiórowski (EDPS), va ser nombrat per decisió conjunta del Parlament Europeu i del Consell per a un mandat de cinc anys, començant el 6 de desembre de 2019.

Dades personals al glossari de l'EDPS

Processament de dades personals al glossari de l'EDPS

Privacitat: el dret d'una persona a que se la deixi en pau i en control de la informació sobre la seva persona. El dret a la privacitat o a la vida privada està consagrat en la Declaració Universal dels Drets Humans (article 12), el Conveni Europeu de Drets Humans (article 8) i la Carta Europea de Drets Fonamentals (article 7). La Carta també conté un dret explícit a la protecció de les dades personals (article 8).