Missatge de UEA en motiu del Dia dels Drets Humans

2021-12-10

Traducció al català. Text original en esperanto:

Mesaĝo de UEA okaze de la Tago de Homaj Rajtoj 2021

[ Missatge enviat a les Nacions Unides. Amb una amable petició de publicar-lo a les seves revistes locals i nacionals, i divulgar-lo a altres de les seves eines de comunicació. Gràcies! ]

La Universala Esperanto-Asocio (UEA, l'Associació Universal d'Esperanto), saluda a les Nacions Unides en ocasió del Dia dels Drets Humans 2021. El Dia dels Drets Humans celebra l'acceptació de la Declaració dels Drets Humans per part de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948.

Quan Hector Hodler va fundar l'Associació Universal d'Esperanto al 1908, els drets humans formaven part de l'agenda de l'Associació des del començament: Hodler creia enèrgicament en la tolerància, en la igualtat (fins i tot en la igualtat de gènere) i en un relat pacífic entre les nacions. I considerava l'Esperanto com una eina per fer realitat aquests ideals.

El respecte als drets humans va ser formalment inclòs en els principis bàsics de l'Associació Universal d'Esperanto quan, al seu primés congrés després de la Segona Guerra Mundial, celebrat a Berna el juliol-agost de 1947, es va aprovar una resolució que declarava que el respecte als drets humans era una condició essencial pel treball de l'Associació. Per tant, un any després, l'Associació donava la benvinguda amb entusiasme a l'acceptació de la Declaració Universal.

El respecte als drets humans encara continua sent una condició fonamental del treball de la UEA. L'Associació nota favorablement l'atenció als drets humans en els últims temps per un futur millor, com Our Common Agenda (La nostra agenda comuna) del Secretari General António Guterres, que crida a "un renovat contracte social basat en els drets humans." Segons el mateix esperit, el Secretari declara que "les persones volen ser escoltades i participar en decisions que les afecten". Poden usar el dret a ser escoltades només si les Nacions Unides (UN) les escolta en les seves llengües, i només si la UN explora tots els remeis lingüístics, inclosa la llengua internacional, en la cerca de una veritable i substancial comunicació bidireccional.

Massa comunicació global va de dalt a baix. En l'esperit d'Hector Hodler i de l'actual moviment per l'Esperanto, hem de respectar aquesta part de la Declaració Universal dels Drets Humanas que demana igualtat lingüística. El moviment esperantista, model de societat civil internacional, no està vinculat a cap Estat ni sotmès a agendes polítiques de cap país, i cobreix tot el món, amb parlants en la majoria dels països del món. La nostra Associació continuarà la seva col·laboració amb les Nacions Unides i amb totes les persones de bona voluntat per crear aquest ambient de confiança i de respecte per uns drets humans que tant fortament tot el món desitja i necessita.