Omet navegació

Sobre el curs

Continguts

Aquest curs de comunicació digital ètica proposa quatre sessions per reflexionar sobre la digitalització, crear i llicenciar béns comuns digitals i difondre continguts en mitjans socials federats. Cada sessió inclou una breu explicació, una presentació reusable i referències a materials diversos: llibres, presentacions, tutorials, documentals, projectes i campanyes, programes de ràdio, exposicions, etc.

Llicencia i reús

Curs de Comunicació Digital Ètica © 2022 per Rita Barrachina sota llicència CC BY-SA

Creat amb eXeLearning https://exelearning.net

Codi font: https://gamifi.cat/apren/curs-comunicacio-digital.elp

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)